Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TUY LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: TRƯƠNG QUỐC HUY ; CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TUY LỘC

Địa chỉ: Thôn cách xã Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá

Số điện thoại:0982381484

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa